Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Toto prohlášení upravuje naše zásady ochrany osobních údajů ve vztahu k uživatelům Stránek (dále jen “návštěvníci”), kteří navštíví Stránky bez uzavření obchodu, a ve vztahu k návštěvníkům, kteří se zaregistrují za účelem uzavření obchodu na Stránkách a využívají různé námi nabízené služby (dále jen “služby”) (dále jen “oprávnění zákazníci”).
“Osobně identifikovatelné informace”
znamená veškeré informace, které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci, kontaktování nebo vyhledání osoby, které se tyto informace týkají, mimo jiné včetně jména, adresy, telefonního čísla, faxového čísla, e-mailové adresy, finančních profilů, čísla národního pojištění a informací o kreditní kartě. Osobně identifikovatelné informace nezahrnují informace shromážděné anonymně (tj. bez identifikace konkrétního uživatele) nebo demografické informace, které nejsou spojeny s identifikovanou osobou.
Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?
Od všech našich návštěvníků můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu. Od našich autorizovaných zákazníků shromažďujeme tyto další informace: jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy autorizovaných zákazníků, typ a velikost podniku a typ a velikost reklamního inventáře, který autorizovaný zákazník hodlá koupit nebo prodat.
Jaké organizace shromažďují informace?
Kromě informací, které shromažďujeme přímo, mohou tyto informace od našich návštěvníků a autorizovaných zákazníků shromažďovat i naši dodavatelé třetích stran (např. společnosti vydávající kreditní karty, clearingová centra a banky), kteří poskytují služby, jako jsou úvěrové, pojišťovací a skladovací služby. Nemáme kontrolu nad tím, jak tyto třetí strany tyto informace používají, ale požadujeme po nich, aby zveřejnily, jakým způsobem používají osobní údaje, které jim poskytli návštěvníci a oprávnění zákazníci. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovateli, kteří fungují pouze jako články distribučního řetězce a poskytnuté informace nechrání, neukládají ani nepoužívají.
Jak se na webových stránkách používají osobní údaje?
Osobní údaje používáme k personalizaci stránek, k poskytování relevantních nabídek služeb a k plnění požadavků na nákup a prodej na stránkách. Návštěvníkům a autorizovaným zákazníkům můžeme zasílat e-maily týkající se možností vyhledávání nebo nákupu a prodeje na webu nebo informací souvisejících s účelem webu. Osobní údaje můžeme také použít ke kontaktování návštěvníků a autorizovaných zákazníků, abychom reagovali na konkrétní požadavky nebo poskytli požadované informace.
S kým mohou být informace sdíleny?
Osobní údaje o autorizovaných zákaznících mohou být sdíleny s jinými autorizovanými zákazníky, kteří chtějí vyhodnotit potenciální transakce s jinými autorizovanými zákazníky. Souhrnné informace o našich návštěvnících, včetně demografických údajů o návštěvnících a autorizovaných zákaznících, můžeme sdílet s našimi přidruženými agenturami a dodavateli třetích stran. Dáváme vám také možnost odmítnout zasílání informací nebo kontaktování nás nebo agentury jednající naším jménem.
Jak se ukládají osobní údaje?
Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány v bezpečí a nejsou zpřístupněny třetím stranám ani našim zaměstnancům, s výjimkou výše popsaných případů.
Jaké možnosti mají návštěvníci při shromažďování, používání a šíření informací?
Návštěvníci a oprávnění zákazníci se mohou rozhodnout, že od nás a/nebo našich prodejců a přidružených agentur nebudou dostávat nevyžádané informace nebo že nás nebudou kontaktovat, a to tak, že odpoví na e-maily podle pokynů nebo nás kontaktují na adrese
Používají webové stránky soubory cookie?

Soubory cookie se používají k různým účelům. Soubory cookie používáme k získávání informací o preferencích návštěvníků a službách, které si vybírají. Soubory cookie používáme také pro bezpečnostní účely, abychom ochránili naše oprávněné zákazníky. Pokud je například autorizovaný zákazník přihlášen a nepoužívá webové stránky déle než 10 minut, automaticky ho odhlásíme.
Jak se používají přihlašovací údaje?
Používá přihlašovací údaje, mimo jiné IP adresy, poskytovatele internetových služeb a typy prohlížečů, k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu a používání uživatele a shromažďování širších demografických informací.
Jací partneři nebo poskytovatelé služeb mají přístup k osobním údajům návštěvníků stránek a/nebo oprávněných zákazníků?
Naše stránky mají a budou mít partnerství a další vztahy s různými dodavateli. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k určitým osobním údajům za účelem ověření oprávněnosti oprávněných zákazníků k využívání služeb. Naše zásady ochrany osobních údajů se na shromažďování a používání těchto informací nevztahují. Zpřístupnění osobních údajů za účelem dodržení zákona. Osobní údaje zveřejníme, abychom vyhověli soudnímu příkazu, předvolání nebo požadavku orgánů činných v trestním řízení. Osobní údaje zveřejňujeme také v případech, kdy je to přiměřeně nutné k ochraně bezpečnosti našich návštěvníků a oprávněných zákazníků.
Jak jsou na webových stránkách ukládány osobní údaje?
Všichni naši zaměstnanci jsou seznámeni s našimi bezpečnostními zásadami a postupy. Osobní údaje o našich návštěvnících a oprávněných zákaznících jsou přístupné pouze omezenému počtu kvalifikovaných zaměstnanců, kterým bylo přiděleno heslo pro přístup k těmto údajům. Pravidelně kontrolujeme naše bezpečnostní systémy a procesy. Citlivé informace, jako jsou čísla kreditních karet nebo čísla národního pojištění, jsou chráněny šifrovacími protokoly používanými k ochraně informací zasílaných přes internet. Přestože podnikáme komerčně přiměřené kroky k zajištění bezpečnosti webu, elektronická komunikace a databáze mohou být předmětem chyb, zranitelnosti a hackerských útoků a nemůžeme zaručit, že k takovým událostem nedojde, a neneseme za ně vůči návštěvníkům nebo oprávněným zákazníkům odpovědnost.
Jak mohou návštěvníci opravit nepřesnosti v osobních údajích?
Návštěvníci a oprávnění zákazníci nás mohou kontaktovat, aby aktualizovali své osobní údaje nebo opravili nepřesnosti, a to zasláním e-mailu na adresu.
Může návštěvník vymazat nebo zakázat osobní údaje shromážděné na webových stránkách?
Návštěvníkům a oprávněným zákazníkům nabízíme možnost vymazat a/nebo odstranit osobní údaje z databáze webu kontaktováním . Vzhledem k zálohování a mazání záznamů však nemusí být možné záznam návštěvníka vymazat, aniž by se zachovaly některé zbývající informace. Pokud osoba požádá o deaktivaci svých osobních údajů, budou funkčně vymazány a my nebudeme její osobní údaje prodávat, předávat ani jinak používat.
Co se stane, pokud se změní zásady ochrany osobních údajů?
O změnách našich zásad ochrany osobních údajů budeme návštěvníky a oprávněné zákazníky informovat zveřejněním na webových stránkách. Pokud však změníme naše zásady ochrany osobních údajů způsobem, který by mohl vést ke zveřejnění osobních údajů, o jejichž nezveřejnění návštěvník nebo oprávněný zákazník dříve požádal, budeme návštěvníka nebo oprávněného zákazníka kontaktovat a dáme mu možnost takovému zveřejnění zabránit.
Odkazy:
Poskytuje odkazy na další webové stránky. Upozorňujeme, že kliknutím na některý z těchto odkazů se dostanete na jinou webovou stránku. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto odkazovaných stránek, protože jejich zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich.